Meetkunst

Pilotonderzoek (2016-2017)

Pilotonderzoek (september 2016 – juni 2017)

In het pilotonderzoek hebben er vier scholen uit Rotterdam en een school uit Amstelveen meegedaan. In het pilotonderzoek hebben wij de lessenserie en de nascholing voor het eerst uitgeprobeerd. Er is onderzocht of de doelen van de nascholing en lessenserie zijn behaald. Daarnaast is het meetkunst programma geëvalueerd en zijn er naar aanleiding van de pilot aanpassingen gedaan aan de lessenserie, de nascholing en onderzoeksinstrumenten.