Meetkunst

Algemeen

In het project ‘Meetkunst’ werken leerkrachten, onderzoekers, pabo-docenten en educatief medewerkers van het Boijmans museum samen aan een lessenserie en nascholing op het gebied van meetkunde en beeldende kunst. De inhoud van de lessenserie en nascholing bouwt voort op ervaringen die zijn opgedaan tijdens het Boijmans Taal- en rekenprogramma. Sinds 2013 onderzoekt het museum in dit programma samen met OBS De Taaltuin, de Fridtjof Nansenschool en de kunstenaar Wolf Brinkman naar de relatie tussen kunsteducatie, museumbezoek en de vakken taal en rekenen op school. De nascholing en lessen van het Meetkunst project zijn onderdeel van een door het NRO gefinancierd onderzoek ‘Meetkunde uit de kunst in de klas: Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren’. Het onderzoek loopt in de periode 2015-2017. Meer informatie over het onderzoek, de lessenserie & de nascholing kunt u vinden op deze website.