Meetkunst

Instrumenten onderzoek Meetkunst

Meetinstrumenten Inhoud van het meetinstrument
Geometrical creativity test (GCT)  duur: 30 minuten Leerlingen moeten bij 5 meetkunde vragen zoveel mogelijk verschillende antwoorden geven. Deze test meet creativiteit van leerlingen binnen het domein meetkunde.
Meetkundetaak  duur: 30 minuten Deze test bestaat uit 12 vragen en meet de meetkundekennis van leerlingen. De taak bestaat uit gesloten en open vragen.
Kunstbeschouwingstaak  duur: 10 minuten Leerlingen moeten aan de hand van VTS vragen een schilderij beschrijven. Met deze taak meten we of leerlingen op een andere manier naar kunst gaan kijken.
Test of Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP) duur: 15 minuten Deze test meet creativiteit binnen het domein beeldende kunst.
Het leeuwenspel (Lion Game) duur: 10-15 minuten Dit is een computertaak die leerlingen zelf en zonder instructie kunnen maken. Deze taak meet het visueel-ruimtelijk werkgeheugen van de leerlingen.
Meetkundetaal Meetkundetaal wordt gemeten in dit onderzoek door te kijken naar actief gebruik van meetkundewoorden in de meetkundetoets en kunstbeschouwingstaak.
Vragenlijst Deze vragenlijst geeft inzicht in hoeverre leerkrachten meetkunde, creativiteit en beeldende kunst belangrijk vinden.
Teaching for Creativity Observation Instrument (TCOI)  In deze observatie wordt geobserveerd hoe de leerkracht de meetkunst les geeft en of de leerkracht creativiteit stimuleert.