Meetkunst

Instrumenten onderzoek Meetkunst

Meetinstrumenten Inhoud van het meetinstrument
Geometrical creativity test (GCT) Deze test meet creativiteit van leerlingen binnen het domein meetkunde.
Meetkundetaak Deze test meet de meetkundekennis van leerlingen.
Beschouwings- & vocabulairetaak Deze test meet meetkundevocabulaire van leerlingen en de manier waarop leerlingen naar kunst kijken.
Evaluation of Potential Creativity (EPoC) – Figuurlijk Deze test meet creativiteit binnen het domein beeldende kunst.
Test of Creative Thinking – Drawing Production Deze test meet creativiteit binnen het domein beeldende kunst.
Reflectie & motivatietaak De taak meet in hoeverre leerlingen in staat zijn om te reflecteren en hoe gemotiveerd ze zijn.
Vragenlijst Deze vragenlijst geeft inzicht in hoeverre leerkrachten meetkunde, creativiteit en beeldende kunst belangrijk vinden.
Teaching for Creativity Observation Instrument (TCOI) In deze observatie wordt geobserveerd hoe de leerkracht de meetkunst les geeft en of de leerkracht creativiteit stimuleerd.