Meetkunst

Algemeen

In het onderzoek wordt de effectiviteit van het meetkunst project (de lessenserie en de nascholing) onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een pilotonderzoek en een effectonderzoek.