Meetkunst

Algemeen

In het onderzoek wordt de effectiviteit van het meetkunst project (de lessenserie en de nascholing) onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een pilot fase en een effectonderzoek.

Pilot onderzoek (September 2016 – Juni 2017)

In het pilot onderzoek zal gekeken worden of de doelen van de lessenserie en de nascholing zijn bereikt. Ook zal onderzocht worden hoe deze doelen bereikt zijn, met andere woorden: wat maakt het programma effectief? Verder wordt gekeken naar de implementatie van het programma.

Hoe? Er worden vragenlijsten en testen bij leerlingen en leerkrachten afgenomen in een voor- en nameting en vinden er observaties plaats aan het begin en einde van het project. Daarnaast worden er interviews gehouden met een aantal leerlingen en leerkrachten.

Effect onderzoek (September 2017 – Juni 2018).

In het effectonderzoek wordt gekeken naar de effect van het programma. Er zal gekeken worden naar verschillen tussen leerlingen en leerkrachten die wel de meetkunst lessenserie en nascholing hebben gehad en leerlingen en leerkrachten die dit niet hebben gehad. Bij leerlingen wordt gekeken naar verschillen op de volgende onderdelen:

  • Meetkundekennis
  • Reflecteren van leerlingen op hun eigen kunst en dat van anderen en de manier waarop leerlingen naar kunst kijken.
  • Creatief probleem oplossen in beeldende kunst en meetkunde.
  • Woordenschat gerelateerd aan meetkunde.
  • Motivatie van leerlingen
  • Relaties die leerlingen kunnen leggen tussen meetkunde en beeldende kunst

Bij leerkrachten zal gelet worden op de volgende verschillen:

  • Attitude t.o.v. beeldende kunst en meetkunde onderwijs en het stimuleren van creativiteit.
  • Vaardigheden m.b.t. het stimuleren van creativiteit bij leerlingen in rekenen-wiskunde- en beeldende kunstlessen.

Klik hier voor een overzicht van de meetinstrument gebruikt in dit onderzoek.