Meetkunst

Algemeen

De nascholing bestaat uit een totaal van vijf bijeenkomsten van elk 2 uur gericht op het ondersteunen van leerkrachten in het geven van de meetkunst lessen. Daarnaast heeft de nascholing tot doel om leerkrachten beter in staat te stellen de creativiteit van leerlingen stimuleren en dit te gebruiken tijdens de kunst- en wiskunde lessen.

Kort overzicht van de vijf bijeenkomsten:

 • Bijeenkomst 1: Introductie van de meetkunstlessen. In deze bijeenkomst krijgen de deelnemers inzicht in de werkwijze van de meetkunstlessen. Daarnaast zal er gesproken worden over de kenmerken van deze lessen en de overeenkomsten en verschillen met de lessen die de deelnemers gewend zijn om te geven.
 • Bijeenkomst 2: Kunst beschouwen met kinderen. Deze bijeenkomst vindt bij voorkeur plaats in een museum (afhankelijk van de locatie van de school). In deze bijeenkomst krijgen de leerkrachten handvaten om kunst te beschouwen met kinderen waarbij er wordt ingegaan op de ideeën van kinderen en verbanden worden gelegd met taal en rekenen.
 • Bijeenkomst 3: Meetkunde-kunst op straat. In deze bijeenkomst ligt de focus op de meetkunde. Hoe is meetkunde terug te zien in kunst? Of buiten op straat? De integratie tussen meetkunde en kunst en daaraan gerelateerde activiteiten voor leerlingen worden besproken.
 • Bijeenkomst 4: Het begeleiden van creatieve processen van kinderen. In deze bijeenkomst krijgen leerkrachten handvaten om het creatieve proces van kinderen op gang te brengen en te begeleiden. 
 • Bijeenkomst 5: Het integreren van beeldende kunst, rekenen-wiskunde & creativiteit in de praktijk. In de laatste bijeenkomst staat de integratie tussen beeldende kunst, rekenen-wiskunde en creativiteit. In deze bijeenkomst maken leerkrachten zelf een meetkunstles op basis van meetkundedoelen uit hun rekenmethode en op basis van een kunstwerk in of rondom de school. 

Actief leren staat centraal in de nascholing. Binnen de bijeenkomsten wordt er dan ook gewerkt met interactieve werkvormen. Daarnaast is het belangrijk dat u het geleerde in praktijk brengt en hierop samen met collega’s en in de bijeenkomsten op reflecteert. De meetkunstlessen (de lessenserie) zal dan ook huiswerk vormen van de nascholing. De nascholing wordt gegeven door experts op het gebied van rekenen-wiskunde en beeldende kunst.

Aan het einde van de nascholing:

 • Weet de leerkracht wat creativiteit is en hoe ze creativiteit kunnen stimuleren in (het beeldende kunst en meetkunde) onderwijs.
 • Kan de leerkracht kunst beschouwen met leerlingen
 • Heeft de leerkracht vaardigheden om het creatieve proces van kinderen te kunnen begeleiden.
 • Heeft de leerkracht inzicht in het integreren van beeldende kunst en meetkunde.

 

Ervaringen van leerkrachten uit het pilotonderzoek:

 • ‘’Inspirerend‘’

 • ‘’ Ze laten je op een andere manier naar dingen kijken & hierover nadenken. ‘’

 • ‘’ Er was geen goed of fout. Je kunt je eigen grenzen stellen. Dat maakt het een veilige cursus.’’

 • ‘’ Eye openers in elke bijeenkomst. ‘’