Meetkunst

Thema ruimte

In de eerste vijf lessen onderzoekt de leerkracht samen met de leerlingen in de klas het begrip ruimte op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken, waarbij beeldende kunst en meetkunde hand in hand gaan. Het begrip ruimte laat zich moeilijk definiëren. Je kunt het proberen te duiden, te vertellen hoe groot het is of wat er in past. Maar wat het nou echt is, laat zich niet helemaal vangen. Een kunstenaar is bijvoorbeeld bezig om de illusie van ruimte op een plat vlak de suggereren, de wetenschap probeert vat te krijgen door alles te berekenen en te voorspellen, in de klas speelt het begrip een belangrijke rol bij wereldoriëntatie (omgeving), rekenen, meetkunde (verhoudingen, perspectief, maten) en kunstonderwijs.

Wat staat centraal in dit thema?

  • 2D representaties van 3D-objecten herkennen en maken
    oa bouwplaat, draadmodel
  • kijklijnen, verdwijnpunten (perspectief) begrijpen en toepassen
  • verbinding met meten
    – oppervlakte en inhoud (en relatie ertussen informeel)
    – schaal
voorkant_ruimte

Lessen

Op deze pagina vindt je twee voorbeeld lessen van het thema ruimte. Ben je ook geinteresseerd in andere lessen? Doe dan mee aan het meetkunst project!

Les 1. Ruimte vangen

In deze les gaat het om een verkenning van het begrip ruimte. Er wordt gesproken over ruimte
beleving, hoe kunstenaars gebruik maken van ruimte en hoe zij ruimte ‘vangen’. De leerlingen
onderzoeken hoe zij zoveel mogelijk ruimte kunnen vangen met 1 A4.

Klik hier voor de lesbeschrijving en bijbehorende powerpoint. 

Les 2. Van kunst naar ruimte: een maquette

Kunst laat vaak een interpretatie van de werkelijkheid om ons heen zien. Om de werkelijkheid te
vangen wordt deze vaak verkleind weergegeven waarbij de kunstenaar goed let op de schaal, de
verhoudingen van onderdelen ten opzichte van elkaar. De leerlingen maken een maquette van een
gekozen kunstwerk. Voor deze les is meer tijd nodig om de resultaten te bespreken.

Klik hier voor de lesbeschrijving en bijbehorende powerpoint. 

Les 4. Van ruimte naar plat: Ruimtesuggestie op het platte vlak

Vele kunstenaars hebben hele werelden gevangen op één doek. Hoe suggereren zij ruimte? En hoe kunnen wij de ruimte om ons heen weergeven? De leerlingen tekenen een hoek van het klaslokaal na op een in een hoek gevouwen A4.

 

 

 

Les 5. Spelen met perspectief: Vervreemding door optische illusies 

Niet alle kunstenaars houden zich aan de regels van perspectief, standpunt, onderlinge verhoudingen
etc. zij overtreden moedwillig de regels en creëren daarmee een vervreemdend effect. De leerlingen
maken foto’s waarbij een vervreemdend effect gecreëerd wordt door te spelen met perspectief,
verhoudingen en standpunt. Bij deze les is extra tijd nodig voor de nabespreking.