Meetkunst

Algemeen

De lessenserie is onderdeel van het meetkunst project. De lessenserie bestaat uit tien afzonderlijke lessen die een verband leggen tussen meetkunde- en beeldende kunst onderwijs en is bedoeld voor bovenbouw leerlingen van het basisonderwijs. Dit verband wordt gelegd door twee centrale meetkundige thema’s, te weten ruimte en patronen, te behandelen a.d.h.v. beeldende kunst.

Het doel van de lessenserie is leerlingen meer ervaring en kennis te laten opdoen over beeldende kunst en meetkunde (& te werken aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie & rekenen-wiskunde) en om creatief denken en probleem oplossen bij leerlingen te stimuleren. Elke les uit de lessenserie duurt ongeveer 60-90 minuten.

In de lessenserie wordt er aan deze doelen gewerkt door kunstbeschouwing en door kunst te maken. Dit zijn open opdrachten waarbij er veel ruimte is voor de eigen inbreng van leerlingen. Creativiteit en probleemoplossingsvaardigheden bij leerlingen worden  hierdoor gestimuleerd. Door de open vragen is er ook meer ruimte voor artistieke expressie en kunnen leerlingen de wiskunde benaderen vanuit hun eigen representaties en kennis van rekenen en wiskunde. Dit zal ook de motivatie van leerlingen verhogen. Daarnaast verwachten wij dat leerlingen hun ideeën beter kunnen uitleggen en verwoorden binnen de meetkunde en beeldende kunst, doordat er in de lessenserie nadruk ligt op reflecteren en praten over kunst en meetkunde.

In de lessen wordt relatief veel gewerkt in kleine groepjes van drie of vier leerlingen, daarnaast is er ook aandacht voor individueel werk.

De lessen zijn ontwikkeld door het Boijmans van Beuningen Museum in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, de iPabo en de Hogeschool van Rotterdam.

 

‘’ Leuke lessen‘’

‘’ Duidelijke en uitvoerige lesbeschrijvingen‘’