Meetkunst

Effectonderzoek (2017-2018)

Effect onderzoek (September 2017 – februari 2018).

In het effectonderzoek wordt gekeken naar de effect van het meetkunst programma. Er zal gekeken worden naar verschillen tussen leerlingen en leerkrachten die wel de meetkunst lessenserie en nascholing hebben gehad en leerlingen en leerkrachten die dit niet hebben gehad. Bij leerlingen wordt gekeken naar verschillen op de volgende onderdelen:

  • Meetkundekennis
  • Meetkundige woordenschat
  • Creativiteit (in het algemeen en domeinspecifiek)
  • De manier waarop leerlingen over kunst praten

Bij leerkrachten zal gelet worden op de volgende verschillen:

  • Attitude t.o.v. beeldende kunst en meetkunde onderwijs en het stimuleren van creativiteit.
  • Vaardigheden m.b.t. het stimuleren van creativiteit bij leerlingen in rekenen-wiskunde- en beeldende kunstlessen.

Klik hier voor een overzicht van de meetinstrument gebruikt in dit onderzoek.

Er worden drie groepen vergeleken:
Groep 1:  Meetkunst Nascholing & Meetkunst Lessenserie
Groep 2: Meetkunst Lessenserie
Groep 3: Geen meetkunst. Deze groep geeft een alternatieve lessenserie (Rekenweb meetkundelessen).